WŁĄCZ SIĘ
DO RUCHU

Ważne informacje
o leku Diclofenacum Fastum

przeciwWskazania do stosowania

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i kwas acetylosalicylowy, trzeci trymestr ciąży, dzieci i młodzież poniżej […]

przeciwWskazania do stosowania

  • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
  • nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i kwas acetylosalicylowy,
  • trzeci trymestr ciąży,
  • dzieci i młodzież poniżej 14 lat, pacjenci, u których napady astmy, pokrzywka czy ostre zapalenie błony śluzowej nosasą wyłowywane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NPLZ).

interakcje z innymi produktami leczniczymi

Po podaniu na skórę, ilość diklofenaku, która ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego jest nieznaczna. Z tego powodu prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niskie.

interakcje z innymi produktami leczniczymi

Po podaniu na skórę, ilość diklofenaku, która ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego jest nieznaczna. Z tego powodu prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niskie.

środki ostrożności dotyczące stosowania

Diclofenacum Fastum należy stosować tylko na nieuszkodzoną, niezainfekowaną powierzchnię skóry, nie stosować na zranienia i otwarte rany. W przypadku miejscowego stosowania diklofenaku na duże powierzchnie […]

środki ostrożności dotyczące stosowania

  • Diclofenacum Fastum należy stosować tylko na nieuszkodzoną, niezainfekowaną powierzchnię skóry, nie stosować na zranienia i otwarte rany. W przypadku miejscowego stosowania diklofenaku na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania długotrwałego nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.
  • Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi, nigdy nie należy stosować doustnie. Przerwać leczenie, jeśli po zastosowaniu produktu leczniczego pojawi się wysypka. Produkt leczniczy może być stosowany z nieokluzyjnymi opatrunkami, ale nie należy stosować go z nieprzepuszczającymi powietrza opatrunkami okluzyjnymi.
  • Pacjenci z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową. W pojedynczych przypadkach u pacjentów, u których stwierdzono czynną lub w wywiadzie chorobę wrzodową istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego.
  • Jak inne produkty lecznicze hamujące aktywność syntetazy prostaglandyn, diklofenak i inne NLPZ mogą przyspieszać skurcz oskrzeli, jeśli podawany jest pacjentom, u których występuje lub występowała w wywiadzie astma oskrzelowa.
  • Diclofenacum Fastum zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Ponadto, podczas leczenia i dwa tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).